Film dokumenterar projektet

, Mässor, event och annat

Världsprem_film

Under november månad 2014 färdigställdes en längre och sex kortare filmer som summerar projektet Green Citizens of Europé. Då projektet lider mot sitt slut är detta något som kan leva kvar och finnas till hjälp för framtiden. Därför är det ett bra verktyg för att kunna visa vad hänt under projektets tid.

 

Världspremiär
Den längre filmen på 17 minuter, belyser projektets olika aktiviteter och visades för första gången på projektets slutkonferens i Vävenscenen den 12 februari. Utöver anställda i projektet kommer även samarbetspartners, medfinansiärer, deltagare i olika aktiviteter, förtroendevalda och andra berörda parter till tals om deras syn och del i arbetet kring projektet.

 

Även två av de sex kortare filmklippen, på 2-3 minuter, visades på slutkonferensen. Filmklippen belyser de olika arbetspaketen och har namngetts därefter. Samtliga filmklipp: sortera mera, spara energi, kör grönt, cykla mera, åk kollektivt, information och kommunikation har publicerats på projektets facebooksida. Dessa är tänkta att kunna spridas på ett enklare sätt via sociala medier för att nå ut till allmänheten. 

 

Filmerna är regisserade av Martin Jonsson arbetade i projektet under november månad ifjol.

 

Ni hittar filmerna på vår Youtubekanal.